Sertifikati i potvrde

Odeljenje prodaje vozila je odgovorno za izdavanje CEMT sertifikata, saglasnosti, CoC dokumenata, potvrda radi uvoza polovnih vozila ili potvrda o zameni motora i ostalih dokumenata potrebnih za nesmetano obavljanje delatnosti transporta i administracije voznog parka. Zahtev podnosite slanjem e-maila na adresu office@dafsrbija.rs, a više informacija možete dobiti putem telefona 011/777-45-24.

PacLease-PACCAR-Leasing-gmbh-940-2

Potvrda CEMT

Potrebna dokumentacija za izdavanje CEMT potvrde:
- Kopija (skenirana, fotografija ili sl.) saobraćajne dozvole ili očitane saobraćajne dozvole ili nekog drugog dokumenta sa tehničkim podacima o vozilu.
- Potvrda vaše firme o PDV-u (samo kada prvi put podnosite zahtev) ili lični podaci, tj. kopija lične karte ukoliko zahtev podnosi fizičko lice
- E-mail i kontakt osoba koja podnosi zahtev u svoje ili ime firme
- Informacija da li se potvrda šalje na adresu poštom ili neko lično preuzima dokument
- Informacija o adresi za slanje dokumenta poštom ukoliko se adresa razlikuje od adrese sedišta firme

PacLease-PACCAR-Leasing-gmbh-940-2

Potvrda o poreklu vozila (pri uvozu polovnih vozila) ili CoC dokument (Certificate of Compliance)

Potrebna dokumentacija za izdavanje Potvrde o poreklu vozila:
- Kopija (skenirana, fotografija ili sl.) saobraćajne dozvole sa kojom vozilo ulazi u carinski postupak ili nekog drugog dokumenta sa tehničkim podacima o vozilu
- Potvrda vaše firme o PDV-u (samo kada prvi put podnosite zahtev)
- E-mail i kontakt osoba koja podnosi zahtev u svoje ili ime firme
- Informacija da li se potvrda šalje na adresu poštom ili neko lično preuzima dokument
- Informacija o adresi za slanje dokumenta poštom ukoliko se adresa razlikuje od adrese sedišta firme
- Informacija o broju sedišta u kabini
Informacija o tipu menjača, da li je manuelni ili automatizovani
- Fotografija VIN pločice (pločica na pragu od vrata kabine gde je upisan VIN broj, nosivosti, itd.)
- Fotografija nalepnice ili pločice (zavisno od tipa vozila) sa agregata (ne treba slati fotografiju gde je u blok ukucan boj motora!)
- Informacija o dimenzijama pneumatika po svakoj od osovina

PacLease-PACCAR-Leasing-gmbh-940-2

Saglasnost o zamenskom agregatu

Potrebna dokumentacija za izdavanje Saglasnost o zamenskom agregatu:
- Kopija (skenirana, fotografija ili sl.) saobraćajne dozvole ili očitane saobraćajne dozvole ili nekog drugog dokumenta sa tehničkim podacima o vozilu
- Potvrda vaše firme o PDV-u (samo kada prvi put podnosite zahtev) ili lični podaci, tj. kopija lične karte ukoliko zahtev podnosi fizičko lice
- E-mail i kontakt osoba koja podnosi zahtev u svoje ili ime firme
- Informacija da li se potvrda šalje na adresu poštom ili neko lično preuzima dokument
- Informacija o adresi za slanje dokumenta poštom ukoliko se adresa razlikuje od adrese sedišta firme
- Informacija o novom agregatu (tip, kodna oznaka i broj agregata)

NAPOMENA: BC izdaje predmetnu saglasnost u skladu sa propisanim obrascem Agencije za bezbednost saobraćaja i ne snosi nikakvu odgovornost za način ugradnje i poreklo zamenskog agregata.

PacLease-PACCAR-Leasing-gmbh-940-2

Saglasnost za prepravku vozila

Potrebna dokumentacija za izdavanje Saglasnosti za prepravku vozila:
- Kopija (skenirana, fotografija ili sl.) saobraćajne dozvole ili očitane saobraćajne dozvole ili nekog drugog dokumenta sa tehničkim podacima o vozilu
- Potvrda vaše firme o PDV-u (samo kada prvi put podnosite zahtev) ili lični podaci, tj. kopija lične karte ukoliko zahtev podnosi fizičko lice
- E-mail i kontakt osoba koja podnosi zahtev u svoje ili ime firme
- Informacija da li se potvrda šalje na adresu poštom ili neko lično preuzima dokument
- Informacija o adresi za slanje dokumenta poštom ukoliko se adresa razlikuje od adrese sedišta firme
- Informacija o nameni vozila, tj. koja je vrsta ili oblik prepravke vozila

NAPOMENA: BC izdaje predmetnu saglasnost u skladu sa preporukama proizvođača za konkretnu šasiju sa VIN oznakom i ne snosi nikakvu odgovornost za način, oblik ili opseg prepravke vozila.

PacLease-PACCAR-Leasing-gmbh-940-2

Potvrda da vozilo ispunjava odredbe ADR konvencije

Potrebna dokumentacija za izdavanje Potvrde o ADR-u:
- Kopija (skenirana, fotografija ili sl.) saobraćajne dozvole ili očitane saobraćajne dozvole ili nekog drugog dokumenta sa tehničkim podacima o vozilu
- Potvrda vaše firme o PDV-u (samo kada prvi put podnosite zahtev) ili lični podaci, tj. kopija lične karte ukoliko zahtev podnosi fizičko lice
- E-mail i kontakt osoba koja podnosi zahtev u svoje ili ime firme
- Informacija da li se potvrda šalje na adresu poštom ili neko lično preuzima dokument
- Informacija o adresi za slanje dokumenta poštom ukoliko se adresa razlikuje od adrese sedišta firme
- Fotografija VIN pločice (pločica na pragu od vrata kabine gde je upisan VIN broj, nosivosti, itd.
- Informacija o dodatnim elementima koji bi trebalo da se navedu u Potvrdi o ADR-u ukoliko je potrebno