Sertifikati i potvrde

Služba prodaje vozila je odgovorna za izdavanje raznih sertifikata, saglasnosti, CoC dokumenata, potvrda radi uvoza polovnih vozila ili potvrda o zameni motora i ostalih dokumenata potrebnih za nesmetano obavljanje delatnosti transporta i administracije voznog parka. Ukoliko vam je potrebna Potvrda CEMT-a npr., ili Potvrda o poreklu vozila, obratite nam se i mi ćemo u najkraćem mogućem roku izdati potrebnu dokumentaciju. Ukoliko imate specifičan zahtev za neki drugi vid potvrde, kontaktirajte nas i probaćemo da u najkraćem roku odgovorimo na isti, putem telefona na +381117774524 ili na office@dafsrbija.rs

Potvrda CEMT

PacLease-PACCAR-Leasing-gmbh-940-2 Potrebna dokumentacija za izdavanje CEMT potvrde
 • Kopija (skenirana, fotografija ili sl.) saobraćajne dozvole ili očitane saobraćajne dozvole ili nekog drugog dokumenta sa tehničkim podacima o vozilu
 • Potvrda vaše firme o PDV-u (samo kada prvi put podnosite zahtev) ili lični podaci, tj. kopija lične karte ukoliko zahtev podnosi fizičko lice
 • E-mail i kontakt osoba koja podnosi zahtev u svoje ili ime firme
 • Informacija da li se potvrda šalje na adresu poštom ili neko lično preuzima dokument
 • Informacija o adresi za slanje dokumenta poštom ukoliko se adresa razlikuje od adrese sedišta firme

Potvrda o poreklu vozila (pri uvozu polovnih vozila) ili CoC dokument (Certificate of Compliance)

PacLease-PACCAR-Leasing-gmbh-940-2 Potrebna dokumentacija za izdavanje Potvrde o poreklu vozila
 • Kopija (skenirana, fotografija ili sl.) saobraćajne dozvole sa kojom vozilo ulazi u carinski postupak ili nekog drugog dokumenta sa tehničkim podacima o vozilu
 • Potvrda vaše firme o PDV-u (samo kada prvi put podnosite zahtev)
 • E-mail i kontakt osoba koja podnosi zahtev u svoje ili ime firme
 • Informacija da li se CEMT potvrda šalje na adresu poštom ili neko lično preuzima dokument
 • Informacija o adresi za slanje dokumenta poštom ukoliko se adresa razlikuje od adrese sedišta firme
 • Informacija o broju sedišta u kabini
 • Informacija o tipu menjača, da li je manuelni ili automatizovani
 • Fotografija VIN pločice (pločica na pragu od vrata kabine gde je upisan VIN broj, nosivosti, itd.)
 • Fotografija nalepnice ili pločice (zavisno od tipa vozila) sa agregata (ne treba slati fotografiju gde je u blok ukucan boj motora!)
 • Informacija o dimenzijama pneumatika po svakoj od osovina

Saglasnost o zamenskom agregatu

PacLease-PACCAR-Leasing-gmbh-940-2 Potrebna dokumentacija za izdavanje Saglasnost o zamenskom agregatu
 • Kopija (skenirana, fotografija ili sl.) saobraćajne dozvole ili očitane saobraćajne dozvole ili nekog drugog dokumenta sa tehničkim podacima o vozilu
 • Potvrda vaše firme o PDV-u (samo kada prvi put podnosite zahtev) ili lični podaci, tj. kopija lične karte ukoliko zahtev podnosi fizičko lice
 • E-mail i kontakt osoba koja podnosi zahtev u svoje ili ime firme
 • Informacija da li se potvrda šalje na adresu poštom ili neko lično preuzima dokument
 • Informacija o adresi za slanje dokumenta poštom ukoliko se adresa razlikuje od adrese sedišta firme
 • Informacija o novom agregatu (tip, kodna oznaka i broj agregata)
NAPOMENA: BC izdaje predmetnu saglasnost u skladu sa propisanim obrascem Agencije za bezbednost saobraćaja i ne snosi nikakvu odgovornost za način ugradnje i poreklo zamenskog agregata.

Saglasnost za prepravku vozila

PacLease-PACCAR-Leasing-gmbh-940-2 Potrebna dokumentacija za izdavanje Saglasnosti za prepravku vozila
 • Kopija (skenirana, fotografija ili sl.) saobraćajne dozvole ili očitane saobraćajne dozvole ili nekog drugog dokumenta sa tehničkim podacima o vozilu
 • Potvrda vaše firme o PDV-u (samo kada prvi put podnosite zahtev) ili lični podaci, tj. kopija lične karte ukoliko zahtev podnosi fizičko lice
 • E-mail i kontakt osoba koja podnosi zahtev u svoje ili ime firme
 • Informacija da li se potvrda šalje na adresu poštom ili neko lično preuzima dokument
 • Informacija o adresi za slanje dokumenta poštom ukoliko se adresa razlikuje od adrese sedišta firme
 • Informacija o nameni vozila, tj. koja je vrsta ili oblik prepravke vozila
NAPOMENA: BC izdaje predmetnu saglasnost u skladu sa preporukama proizvođača za konkretnu šasiju sa VIN oznakom i ne snosi nikakvu odgovornost za način, oblik ili opseg prepravke vozila.

Potvrda da vozilo ispunjava odredbe ADR konvencije

PacLease-PACCAR-Leasing-gmbh-940-2 Potrebna dokumentacija za izdavanje Potvrde o ADR-u
 • Kopija (skenirana, fotografija ili sl.) saobraćajne dozvole ili očitane saobraćajne dozvole ili nekog drugog dokumenta sa tehničkim podacima o vozilu
 • Potvrda vaše firme o PDV-u (samo kada prvi put podnosite zahtev) ili lični podaci, tj. kopija lične karte ukoliko zahtev podnosi fizičko lice
 • E-mail i kontakt osoba koja podnosi zahtev u svoje ili ime firme
 • Informacija da li se potvrda šalje na adresu poštom ili neko lično preuzima dokument
 • Informacija o adresi za slanje dokumenta poštom ukoliko se adresa razlikuje od adrese sedišta firme
 • Fotografija VIN pločice (pločica na pragu od vrata kabine gde je upisan VIN broj, nosivosti, itd.
 • Informacija o dodatnim elementima koji bi trebalo da se navedu u Potvrdi o ADR-u ukoliko je potrebno